:: Čaj


ZÁKLADNÍ ROZLIŠOVÁNÍ DRUHŮ ČAJŮ


ZELENÉ ČAJE - nefermentované, tedy takové čaje, u kterých neproběhl proces fermentace (český ekvivalent kvašení je pro čaj zcela nevhodný, fermentací u čaje se rozumí komplex chemických změn uvnitř listu, které nastávají vlivem působení kyslíku). Proces fermentace je znemožněn prudkým zahřátím čajových lístků ihned na počátku jejich zpracování. Tyto čaje se vyznačují jemnou (tzv. trávovou) vůní i chutí. Jsou známy svými pozitivními účinky na lidský organismus, zejména jako preventivní posilující nápoj ke každodennímu popíjení.

ČÁSTEČNĚ FERMENTOVANÉ ČAJE - oolong, čaje u nichž proces fermentace započal, ale neproběhl úplně. Technologie zpracování a výroby těchto čajů je rozmanitá a obecně proto nejde stanovit délku fermentace. Proto užíváme výrazu částečně fermentovaný čaj. Tyto čaje se vyznačují lístkem zelenohnědým - zpravidla zelený střed a nahnědlé okraje. Proto se jim také někdy říká čaj hnědý (v angl. brown) nebo čaj žlutozelený. Lehce zemité aroma a jemně natrpklá chuť - to jsou charakteristické vlastnosti tohoto druhu čaje. V Číně a Japonsku jsou pak tyto čaje uznávány pro své blahodárné účinky na tělo i ducha. Vědecké výzkumy z posledních let prokázaly pozitivní vliv těchto čajů na léčbu kardiovaskulárních chorob a zpomalení procesu stárnutí organismu při pravidelném a dlouhodobém užívání.

ČERNÉ neboli ČERVENÉ ČAJE - v jazyce čínském jsou tzv. fermentované černé čaje nazývány HONG CHA neboli červené, černým čajem jest v čínštině míněn dodatečně fermentovaný čaj HEI CHA - správně přeloženo tmavý čaj. Proto se i v českém popisu držíme u čínských čajů tohoto názvosloví. Angličané však odjakživa užívají termín Black tea, tedy černý čaj, pro všechny druhy tzv. fermentovaných čajů.
U této sorty čajů je proces tzv. fermentace dokončen a listy jsou usušeny až po změně barvy - listy ztmavnou až zčernají. Změní se rovněž kompozice chemických látek, které listy čajovníku obsahují v počtu takřka 14 tuctů. Tyto čaje se vyznačují červenohnědým nálevem a přenádherným pronikavým aroma. Obsahují vyšší procento nervstvo vzpružujících alkalických látek a éterické oleje, jež mají tonizující účinky na organismus.

TMAVÉ ČAJE - jsou specificky čínskou záležitostí. Jsou to čaje tzv. dodatečně fermentované, tedy po prvotním zpracování (podobným jako u čaje zeleného) je čaj vystaven určitým podmínkám, které vyvolají jeho dodatečnou fermentaci. Tím získá čaj charakteristicky zemitou starožitnou vůni a podmanivou chuť. Čínská vláda výrobu čaje PU ER přísně tají a tak nezbývá, než se při výkladu výrobních specifik tohoto čaje držeti toliko obecných informací. Tento druh čaje získává na kvalitě svým stářím.

BÍLÉ ČAJE - poněkud zavádějící název, označuje speciální sortu vybraných lehce fermentovaných čajů. Bohaté na koncové listové výhonky - angl. tips. Tyto jsou ochmýřené stříbřitými chloupky, pročež jsou také nazývány čaje stříbrné (silver tips). Nálev dávají velmi jemných kvalit s nízkým stupněm barvitosti. Jedná se o poměrně vzácnou specialitu, v Číně velice ceněnou. (Tzv. SILVER TIPS TEA je určitá varianta bílých čajů, které jsou produkovány ve směsích - např. Srí Lanka, Indonésie.)

ŽLUTÉ ČAJE - speciální kategorie čajů. Čínská čajová literatura a praxe nabízí 2 náhledy na žlutý čaj - nejvzácnější to typ čaje vůbec. Buď se tento uvádí coby čaj technologicky odlišný (konkrétně pod rouškami velmi zvolna zavadající, popř. i velmi lehce fermentovaný) nebo coby nejvybranější sorta čaje každé provincie jako dar (lépe snad daň) císařskému dvoru dodávaná (žlutá jest barvou císařskou).