:: Čaj


O světě čajoven a o nás trochu jinak


Prošli jste do krajiny za zrcadlem…

Nikde v Evropě se nesetkáte s jevem, tak hojně vzkvétajícím v České republice po zhroucení komunistického režimu - s jedinečným světem čajoven.

Obchůdky a obchody s kvalitními čaji i čajovou keramikou a náčiním najdete po celém světě, málokde však máte možnost čaj na místě ochutnat, pokud přece,pak jen v omezeném výběru místní produkce. Jen zcela výjimečně se před světoběžníkem otevírá pravý čajový ráj, spojující vůně a zvuky, koncert chutí a tichou atmosféru, východní tradici a lidi, okouzlené čajovou poetikou. Toto pokorné propojování je zcela svébytné a neopakovatelné. Čajový keř se košatí větévkami desítek způsobů pěstování, zpracování, přípravy i usrkávání. Jaká to blaženost v mnohosti a kontrastech srovnávání.

I my se pokoušíme zachytit, soustředit a předat střípky těchto umění navýsost subtilních. Chvějící se rukou vám předkládáme výsledek práce tisíců lidí z celého světa, kteří čaj pěstují, zpracovávají, dopravují, degustují. Vybrali jsme to nejtypičtější a nejlepší (v dostupné finanční míře). Posuďte sami, jak se nám to podařilo.

Milý Evropane (Svěťane, Marťane…), zabloudíš-li k nám, věz, že najdeš jiný svět. Po čemkoliv zde zatoužíš, budeš moci ochutnat (v případě čajů), vyzkoušet (v případě čajového nádobí). Vše Ti bude vykouzleno před tvýma očima, povětšinou nebo na přání způsobem obvyklým v této zemi, odkud tvá mana pochází a to do konvičky z její domoviny.

Máš rovněž možnost obhlédnout ojediněle rozsáhlý kopec čajového náčiní českého původu, jehož produkce zaznamenala bouřlivý rozvoj.A pak, když je tvůj nápoj připraven, můžeš o něm vstoje debatovat, můžeš při něm posedět na židli, povrzávající ve svých bambusových kolénkách, polehat okolo letokruhů za paravány vlastního ostychu nebo povlávat vzduchem v útěšných koších, zahalen do vůně Orientu. A přitom naslouchat našim bajkám z Tisíce a jedné noci.

Cizinče tajemný, zastav se a elektronové konfigurace tvých valenčních vrstev budou zcela doladěny.

Oporou u nás Vám bude nabídka v češtině i angličtině, Vaše vlastní smysly a my, čajoví služebníci. Učiníme, co bude v našich silách. Již se těšíme.